انواع تاور کرین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. انواع تاور کرین

‘https://parsinacrane.com/wp-content/uploads/2021/12/tower-crane-1.jpg’

انواع تاور کرین

 

 

پروژه های ساختمانی بزرگ و وسیع، به طور گسترده ای از انواع تاور کرین ها و یا جرثقیل های برجی برای بلند کردن و جابجایی مصالح استفاده می کنند. پیکربندی آنها با پیشرفت فراوان در صنایع ساخت و ساز، مزایای متعددی نسبت به جرثقیل های سنتی دارد، از جمله کاهش فضای مورد نیاز و بالابر عمودی بلندتر، افزایش ظرفیت و عملیات الکتریکی بی صدا.

در ساختمان های بلند و با ارتفاع زیاد، تاور کرین ها می توانند از چاله آسانسور عبور کنند و فضای کمتری مورد استفاده قرار دهند. جرثقیل های برجی در چندین نوع رایج موجود هستند که هر کدام مزایای خاص خود را دارند که چند نمونه از آنها در زیر آورده شده است:

انواع تاور کرین:

  • جرثقیل سر چکشی
  • تاور کرین های خود نصب
  • تاور کرین Luffing Jib

تناژ تاور کرین‌ها بسیار متنوع می‌باشد که انتخاب آنها رابطه مستقیم به نیاز پروژه و وزن مصالح و بارهایی که باید جابجا شوند، دارد.
مهمترین قسمت در هنگام اجاره یا خرید تاور کرین، انتخاب جرثقیل برجی متناسب با پروژه است که برای این امر باید با کارشناسان متخصص و خبره مشورت کرد.

 

جهت دریافت مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید:

شماره تماس: 09124648831

واتساپ WhatsApp

تاور کرین پتن 208

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 209

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 212

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 2 تن

تاور کرین پتن 210

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 425

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 426

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC45

دانلود کاتالوگ

تاور کرین Libher 20SE

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 3 تن

تاور کرین پتن 315

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن D15

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 427

دانلود کاتالوگ

تاور کرین Libher C1C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 4 تن

تاور کرین پتن 428

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 429

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 435

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10 _14

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10_14C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E10 _40

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 5 تن

تاور کرین پتن Comansa. 5LC5010

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 85

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC85 A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 6 تن

تاور کرین پتن 643

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 643A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F15 15

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT 139

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 8 تن

تاور کرین پتن 645A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 645B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 645C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 646D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 646E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 743

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC 175

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E2 18

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن E2 23

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F2 23

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 10 تن

تاور کرین پتن 743D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 743E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 744

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 745A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 761

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 762

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764D

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 764E

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 876A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC180

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC205 A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC235 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H25-14

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن J25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین های 12 تن

تاور کرین پتن 765

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن 775

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-19

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-21

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-29 A

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن F3-29 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-22

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-28 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-33 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن G3-47

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-25

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-28

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-30

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-32

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-33B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-36 B

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-23 C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن H3-40

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن K3-59 C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن K30-30 C

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC265

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MC310-K12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md220

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md235

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md235-Aj12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md250

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن Md265

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT222-J12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT248-J12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT302-L12

دانلود کاتالوگ

تاور کرین پتن MDT308

دانلود کاتالوگ

 

فهرست