کاتالوگ تاور کرین پتن 426A

کاتالوگ تاور کرین پتن 426A و مشخصات آن در سایت پارسیناکرین مشخصات فنی:  تاور کرین پتن 426A دارای طول بازو 30 متر و محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. تاورکرین پتن 426A می تواند گزینه بسیار مناسبی برای…
Read More

کاتالوگ تاور کرین پتن 765Bsm

کاتالوگ تاور کرین پتن 765Bsm و مشخصات آن در سایت پارسیناکرین مشخصات فنی:  تاور کرین پتن 765Bsm دارای تناژ 12 تن و طول بازو 48 متر و محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است. تاورکرین پتن 765Bsm می تواند…
Read More

کاتالوگ تاور کرین 85.20N

کاتالوگ تاور کرین 85.20N و مشخصات آن در سایت پارسیناکرین تاور کرین پتن 85.20N محصول کشور فرانسه و کمپانی عظیم Potain است.  مشخصات فنی: این دستگاه دارای تناژ 12 تن و طول بازو 60 متر می باشد. تاورکرین پتن 85.20N…
Read More
فهرست